Laserové rezanie

Laserové rezanie je metóda rezania presného dizajnu určitého materiálu na základe CAD súboru. V odvetví existujú tri hlavné druhy laserov: CO2, Nd a Nd-YAG. My používame CO2 laser, v ktorom svetelný lúč štiepi daný materiál tavením, pálením alebo odparovaním. Treba poznamenať, že CO2 laser nedokáže rezať kovy a tvrdé materiály akými sú sklo, kovy alebo kameň, avšak dokáže ich gravírovať.

Lúč svetla je vyžarovaný z laserovej trubice a viacerými zrkadlami je nasmerovaný do tzv. laserovej hlavy (ako periskop). V rámci tejto hlavy je šošovka, ktorá citlivo sústreďuje lúč svetla na povrch rezaného alebo gravírovaného materiálu. Hĺbka zárezu zodpovedá tomu, koľko materiálu laser odoberie, keď cez neho prechádza. Vždy to závisí od konkrétneho použitého materiálu a tolerancii laserového lúča (napríklad šírka lúča).


1. Finalizovanie grafického podkladu Vášho projektu

Pošlite nám Váš projekt. My skontrolujeme, či je správne nakreslený pre laserové rezanie a pre materiál, ktorý chcete rezať. Stroj prečíta červené (RGB: 255,0,0) vektorové čiary v hrúbke 0,001 mm.

 


2. Nastavíme stroj na rezanie

Vami vybraný materiál položíme do laserového stroja a nastavíme silu, rýchlosť a frekvenciu laseru, aby správne vyrezal Váš projekt. Maximálna veľkosť materiálu, ktorú môžeme rezať je 725x430mm.

 


3. Vyhotovíme Váš projekt

Stroj prečíta Vašu grafiku a vyreže dané čiary. V závislosti od materiálu sa zvyčajne používajú ochranné fólie počas rezania, ktoré sa po ukončení rezania odlepia. To chráni povrch materiálu pred teplom a možným popáleninám.